"Mudlarking" på Themsen

Steve Brooker og Nick Stevens er Themsens "mudlarks". De utforsker fjæra langs London-elven og finner skatter tidevannet drar med seg. Mudlarking oppstod på 1850-tallet.