Regler og vilkår for the London giveaway ("Premietrekningen")

Ved å delta i Premietrekningen aksepterer du våre regler og vilkår (våre “Regler og Vilkår”). Promoteringsmateriale i forbindelse med Premietrekningen, inkludert all informasjon om hvordan du deltar i Pristrekningen, er også å betrakte som del av våre Regler og Vilkår. Skulle det oppstå konflikt mellom vilkår som er beskrevet i slikt promoteringsmateriale og våre Regler og Vilkår, er det våre Regler og Vilkår som gjelder.

1.          Arrangør for denne Premietrekningen er Expedia ("Expedia").

2.          Deltakere må ha fylt 18 år og må være bosatt i Norge. Ansatte i Expedia, agenturselskaper, Expedias agenter eller andre samarbeidspartnere og deres nærmeste familier og husholdningsmedlemmer, samt alle som ellers er involverte i organiseringen og utføringen av Premietrekningen (inkludert ansatte, deres nærmeste familie og husholdningsmedlemmer og samarbeidspartnere) kan ikke delta. Expedia forbeholder seg retten til å be deltakere om å bevise at de har rett til å delta i Premietrekningen. Hvis vinneren viser seg å ikke ha deltakelsesrett, forbeholder Expedia seg retten til å gi premien til en annen deltaker og til å kreve tilbakelevering av enhver premie som allerede har blitt tildelt.

3.          Premietrekningen starter kokken 1100 GMT den 28. august 2014 og alle bidrag må være mottatt innen klokken 2359 britisk tid på siste konkurransedato 1. september 2014.

4.          Deltakelse i Premietrekningen er gratis; det er ingen krav til å kjøpe. Premietrekningen vil bli markedsført på www.Facebook.com på følgende URL-adresse: www.facebook.com/Expediano ("Nettsiden").  De som vil delta i Premietrekningen må besøke Nettsiden og “Like” Nettsiden. Ved Premietrekningens start vil Expedia publisere et spørsmål på Nettsiden som en del av Facebook sin tidslinje. For å bli med i Premietrekningen må deltakere svare på Expedia sitt Facebook tidslinjespørsmål i form av en kommentar til en av Premietrekningens poster på Expedia sin tidslinje før Premietrekningen stenger. Bidrag som kommer inn på andre måter vil ikke bli akseptert: kun de som kommer inn via den offisielle bidragsmetoden. Det er forbudt å bruke skript, macro eller andre automatiserte systemer for å levere bidrag til Premietrekningen, og bidrag som har blitt laget (eller som ser ut til å ha blitt laget) ved bruk av slike systemer kan betraktes som ugyldige. Uleselige og ufullstendige bidrag og bidrag som tar i bruk juks vil bli forkastet. Deltakere kan kun vinne en premie per person, uavhengig av hvor mange bidrag de har sendt inn.

5.          Premietrekningen velger ut en vinner og premien som skal vinnes er tre (3) netters opphold for to (2) (som må ha fylt 18 år) på et 4-stjerners hotell i London, inkludert tur-retur flybilletter fra Oslo til London. Premien må bestilles før 8. januar 2015 for reise før 8. juli 2015. Flybillettene kan ikke utstedes mer enn en gang og dato- eller ruteendringer er ikke tillatt. Alle flybilletter er baserte på tilgjengelighet og vanlige bestillingsregler og vilkår gjelder. Expedia vil gjøre sitt beste for å imøtekomme ønskede reisedatoer men forbeholder seg retten til å tilby alternative datoer. Alle flybilletter og setevalg er baserte på tilgjengelighet og kommersielle krav – reiser kan være utilgjengelige i spesielt travle sesonger. Vinneren er ansvarlig for å betale alle tilhørende kostnader som ikke er spesifisert  i disse Regler og Vilkår, inkludert (der det er aktuelt) transport til og fra avreiseflyplass, lommepenger, forsikring og alle andre tilfeldige utgifter. Vinneren og deres partner er ansvarlige for å ha gyldig pass og visa og hvis nødvendig å sikre at de har anbefalte vaksinasjoner og inokulasjoner for utenlandsreise. Vinneren er også personlig ansvarlig for eventuelle personlige eller tilfeldige utgifter og eventuell merverdiavgift, nasjonale og/eller lokale skattekrav som måtte reises i forbindelse med heving eller bruk av premien. Premien er som beskrevet og kan ikke byttes eller overdras til andre. Premien kan ikke helt eller delvis heves i penger eller andre verdier. Ved å delta i Premietrekningen aksepterer deltakerne at premien tildeles på en “som den er” basis, og at hverken Expedia eller noen av deres datterselskap eller samarbeidspartnere vil akseptere ansvareller gi garantier av noen art i forbindelse med premien.

6.          Vinneren av Premietrekningen vil bli valgt av Expedia Modern Explorer basert på valgt destinasjon og grunnen bak, fra alle ferdig utfylte, kvalifiserte og korrekt leverte bidrag som mottas før den gjeldende fristen er ute.

7.          Expedia vil kontakte vinneren senest 8. september 2014 ved å publisere et svar til kommentaren deres på Nettsiden som inneholdt deres bidrag til Premietrekningen (og hvis de sendte inn flere bidrag vil Expedias melding bli publisert som svar på deres siste bidrag i Premietrekningen). Vinneren kan bli bedt om å legge frem gyldig identifikasjon før premien kan overrekkes. Vinneren har 7 dager etter å ha blitt kontaktet på til å svare Expedia slik det kreves i vinnermeldingen. Vinneren kan bli bedt om å legge frem gyldig identifikasjon før premien kan overrekkes. Senest 28 dager etter at vinneren har gitt Expedia den informasjon som kreves ifølge denne paragraf 7, vil vinneren få utdelt et premiesertifikat som beskriver premiens vilkår og hvordan man går frem for å heve premien. Hvis noen kommunikasjon sendt til vinneren blir returnert som ikke leverbar forsendelse eller hvis vinneren nekter eller ikke er i stand til å gi Expedia den informasjonen som kreves ifølge denne paragraf 7 for mottakelse av premien, forbeholder Expedia seg retten til å gi premien til en annen deltaker ved å utføre en ny premietrekning fra alle ferdig utfylte, kvalifiserte og korrekt leverte bidrag som har blitt mottatt til Premietrekningen. Hvis vinneren ikke har hevet prisen sin innen datoen som er stipulert i vinnermeldingen, forbeholder Expedia seg retten til å tildele prisen til en annen deltaker ved å utføre en ny premietrekning fra alle ferdig utfylte, kvalifiserte og korrekt leverte bidrag som har blitt mottatt til Premietrekningen.

8.          Hvis, av grunner utenfor den kontroll som det kan forventes at Expedia har, og urelatert til vinneren, Expedia ikke er i stand til å tildele premien på den måten som beskrives i disse Regler og Vilkår, forbeholder Expedia seg retten til å tildele en premie av tilsvarende art og verdi, eller en pengesum som tilsvarer premiens verdi. Skulle en trykkfeil eller annen feil føre til at man ender opp med flere vinnere enn premier for Premietrekningen, forbeholder Expedia seg retten til enhver tid å kunne tildele premien ved å gjennomføre en trekning til eller ved å dele premien eller premiens verdi mellom vinnerne av Premietrekningen.

9.          Ved å delta i Premietrekningen gir deltakere sitt samtykke i at deres navn kan brukes i promoteringsmateriale som omhandler Premietrekningen uten videre referanse, betaling eller annen kompensasjon. Dette inkluderer publisering av vinners navn på Nettsiden. Vinnerens detaljer vil også bli gjort tilgjengelig til deltakere og publikum ved forespørsel via epost til nosocial@expedia.com i perioden 8. september 2014 til 31. desember 2014.

10.       Selv om Premietrekningen kan bli promotert på Facebook er Premietrekningen på ingen måte sponset, godkjent, administrert av eller assosiert med Facebook og du aksepterer at Facebook ikke er ansvarlig på noen måte. Du gir informasjon til Expedia og ikke til Facebook. Informasjonen du bidrar med vil kun bli brukt til de formål som det refereres til i klausul 12 nedenfor.

11.       Expedia vil samle og bearbeide deltakeres personlige informasjon og dette vil bli delt med Expedias agenter og samarbeidspartnere (inkludert de som befinner seg utenfor EØS) i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre Premietrekningen, inkludert det å levere premien til vinneren. Hvis deltakere ikke gir noe av den obligatoriske informasjonen det spørres om når de sender inn sitt bidrag og når de deltar i Premietrekningen, kan de ikke delta i Premietrekningen. Deltakeres navn og andre personlige detaljer fra deres bidrag til Premietrekningen vil bli samlet inn og lagret av Expedia og deres samarbeidspartnere (inkludert de som befinner seg utenfor EØS) og tatt vare på i henhold til aktuell og gjeldende personvernlovgivning (se http://www.expedia.no/p/support/privacy)

12.       Expedia forbeholder seg retten til etter eget skjønn å modifisere, avlyse, avslutte eller midlertidig stoppe Premietrekningen fullstendig eller delvis, hvis de mener Premietrekningen ikke kan gjennomføres i henhold til disse Regler og Vilkår eller hvis et datavirus, eller uautorisert menneskelig innblanding eller andre omstendigheter utenfor Expedias kontroll korrumperer eller påvirker Premietrekningens administrasjon, sikkerhet, uavhengighet eller normale fremgang. Hverken Expedia eller noen av deres datterselskap eller samarbeidspartnere står ansvarlig for situasjoner, omstendigheter, tap, feil eller forsinkelser som er resultat av forhold utenfor deres kontroll, som for eksempel (men ikke begrenset til) handlinger eller mangler fra enhver leverandør valgt av Expedia for å levere premien som kan føre til at Pristrekningen blir forstyrret eller korrumpert, eller som kan føre til tap eller skade på premien når den er på vei til vinneren.

13.       Unntatt i tilfeller der de måtte ha opptrådt uaktsomt, vil Expedia ikke stå ansvarlig for noen skade, tap eller personskade som måtte oppstå som resultat av deltakeres bidrag til Premietrekningen eller deres godtakelse og/eller bruk av premien, eller som resultat av teknisk, maskinvare- eller programvarefeil, mistet, mangelfull eller utilgjengelig nettverksforbindelse eller vanskeligheter av noen grad som måtte begrense eller hindre deres mulighet til å delta i Premietrekningen. Expedia tar ikke ansvar for mistede, skadede, skjemmede, ufullstendige, eller på andre vis uleselige bidrag. Bevis for postlegging er ikke bevis på at Expedia har mottatt bidrag. Intet i disse Regler og Vilkår skal på noen måte begrense Expedias ansvar for død eller personlig skade hvis dette er resultat av deres uaktsomhet, eller for enhver annen sak der ansvar ifølge lovgivning ikke kan være begrenset.

14.       Enhver deltaker som bidrar til eller forsøker å bidra til Premietrekningen på en måte som ifølge Expedias rimelige fortolkning er brudd på disse Regler og Vilkår eller som av natur er urettferdig overfor andre deltakere (inkludert uten begrensning manipulering av Premietrekningens operasjon, juks, hacking, bedrag eller enhver annen urettferdig praksis som forsøk på å irritere, fornærme, true eller plage andre deltakere eller Expedia og/eller deres agenter eller representanter) kan stenges ute fra Premietrekningen av Expedia etter selskapets eget skjønn. I tillegg, hvis slike gjerninger har i betydelig grad hindret Premietrekningen, kan Expedia etter eget skjønn legge til flere trinn i Premietrekningen slik de ser det nødvendig for å løse eventuelle problemer som har oppstått som resultat av slike gjerninger.

15.       Alle beslutninger tatt av Expedia i forbindelse med Premietrekningen er endelige og Expedia vil ikke svare på henvendelser fra deltakere.

16.       Disse Regler og Vilkår styres av norsk lovgivning.

You might also like :
TAn0 KUD)$!$4~`7`ldLBZ5 M%eƻ<Z | i*F^A~wL Y_TEB^ICĥA-t)FV:!BeMΚaB1.2ee.xf#UM \#2^W.dB*3VQp?ƶoҸ;lin[KT.Z**`|3 cd(Cϧnk -- p^C(GƊ2B:g~O%2`dB1kA,rqh 0_mwvq)( ה_ $K0 D"HG(G@I(hBϏ+3#jrkȯ&qvk!6Ẍ́# 8 #c&;\@wuW]J#kW8~VQo0~W~᥎TR_VTU\ wvi/(rҤDM*7 Mw]Jd(Y[JnR¹, З~pƔ` VY(kJڱB^REbI F? 3uf4ՉD ! ]'fw]WɌ'5εj;CնܵV1P%#͡U:8'9)4|po8r%sOFį<&/Y:B=J>v./ Bn8iU㉳Gs3tSgKcO]0cZe,õUNpv/q;&g=ݐE`|\OmTeYGҹ~GZ,]*[ kxfq:&8z\cjzmb?nUKMSi xx=T!~~m7TrX$k~"@5|4qrܭp*[2}~GkY]Z|] 0K$FAnڵRCzevm/y1,/R«јkc 94Ո~!󤞍چ] z_-K9'Bv`zC/~|1C.6 H$TZBBrR_Zk&+}rHW`8sLR7W!˲nYJjLol(@ 0Hpy}'b`rd3 ,\h3Puʬ˲39ҎyWvzƥ 4¿!d, :\!|SR[S_lEz\ DǞhN>?8:|{zys;>d9MtwpNK$%,%yg-0-W ڄg,i@7L v!q`:Q۠^i|֑cgt95bQo$QA"I"Wz ˄yt?؁kᚊyC#[ݑAhzt'f,QW3T}1 A>o^ 2kz ίMB_2NlhL\W"? sqE.zRx~0>INewA A[B ;ٹ7p? ݇r=gDC}2lhQ{Wpk#o}!^~o/tZ9v78>螾j!>\Q㋳޾F/VPo~=zŠlFE1^$pi?{0z}M[;v0nh4%* ݜE/Hr NZ4m\H,SwpAljFvNgΨ3DN赡~i-C8+]"h +=R%h!ߚq qrM)"ZA "螠pL?a bG@0)"M$A bc&k|fc38`X3Qo+`-<InyWK)3.p€nuRm쵑ٗ7}4zρkrH:2J %bJvgWw Dˁ*}x$hM5?E<t{ r (-J_W2@UmTQU4qg_Jkd{*b#-o=fs/ix#xv #xqx{qV/%isӟQRN"q qvO([PVX6b!=%mfv tעo9+AF5h$rjGhҭ@|9CVD AlЃlk .5,4vI)5+hP_^YT䣓P. ~R Xu~ն$@by+[%^r4QWlN1z^=E'Uh`i<:j'hg$5^+OI9킖6կ tх*.$v>-&$ӥq^1E%kl4ę|0 <!Fɖ(;'O 0tIjq7p_ß.-܉k< 쏯}_;r U (>.#f[5Jw 1D@GVY2#2NX@ASB @9ZXp. K .._hId71Vl+@&h/k 6 2O=+,SaqCY%|uJ]r"FO 7\@06A\NExyjV)^z z| opnFI\+AءƱHAnT9edF~lSrim-xolې䂷<c" %>rr ˏRGqӧAViMޗe7 } "/~'{!RtWsڎ sGam^KzU@g7*Cin}[R˪53bBt {%=Vgw{;Pq͹pR![ O>8ohs7a6-Ǎ_qWVH-VϳTf$@קj SKaψnI ̨!45W- s'eda|BbU4D@!K>=u1:u'])n k&L3@ys31G PGwy 'qH'5IW4DfP0xuDtQsIR M 7#3TnVUzw'ɠ897F(voCccWea-Jy>^uӃ7GUSh1MA|CE^铨OcH ;sd'ǒ$ڹ1|?YDceh1X% 8m??+b ЪZPJBzJVb(WU`uw:4}lUL~`Yg1DwpaTcMoNF&f汸l8&jeLX%oIn) Ӵ)vJg4X] tN"{ )S aTKq)D 0@*鰬.V鵨~`z.&N0('(2Ǐ]sb%>e@'<pmR{ƥHf^ ̡$'mND1xA"X=ȋ<!SJX&0&(cA|Zg;ū\ld;X<22+k7ٚ'}5ȽkP.,p 13#8ܓ@"^r[7i% cn5T>]OQl6b~HN;O4``>j $n#70rZ$S⦧z>Kˍ^΢Ec$Rz3Xwa[7'ɂH8HV=hWSGp)3dq1d?}XqAz \:mTC͝` cܛ]Ə֯wy" FC̻ ΰ$&ԁXqW5fCdz% wE+k=5оkPJ\!;)JaPUAGxfqXڠ:ٖuPJQJ  *zؓ(y8<'ty8 £@CWG }]TF6Pb9S鍑l"DejIQv_u̍^wE1))ůV8f儿jsØ |տ ]c(ࠢK{l@ݯX,qVi3Šf {<|MK%Fe]vN=3tǣyAb\$r%| *r>4`y᫦pK\3L\pȈTq}O>5HB|h~'CısE[ !f+ыM2B+T}C '' |o,}reuoLoYɷ&u~_#MI2^nE8[F;gm[O;7iȫ68 M@vں3션YgXE|7wrNoJ:.37vP$;o [7G#@ ޚΈu^?Yo렌Mg.MBl [siZC2֓MxYrRc{鴤y!s/Rҏ##Fˢ1#e+ufhNexLPl4e }ғ1/x"-3[[GFG;&}K=pNvv-c{S$Qia'LvQntd5y[ecqUeheqgAid}FE|dŭUq K|qfqՌKC:bqqxU *Cfg '8141\]I,29h3+E-fIX j-7YlNi6 ;]qCCr2@b6ۉ㞦CmkHeݑGFmpsAwggwūxrqhi}= b"h,쑀ڵ 3E/>E1ƅ!Fa.&Ӝ[-e6.x0_s2=,sgd;?z"톐֣3 c;<5 ;ǻSNsō[KJ;W칞iZ 滮Ui"r*˜- R5zSdpozoi_Ě*ɩZbQrUVo bĠ+.ŤՒWV,7FRdǣ ٫_PYV҉wc0&6UHg*"N2PL5ѩr*XT^VDɁn 3kD +.Ej9eشuJR̟YZV17z^R$;ZۊiaNۄgUtIJճobY rjV,٥oUHx]j׮窦ᮞx ]nL_ tfYiY.0ahc41%1Oӄzk.u0 hH:Kx8 ]Ӄ Z XpQA?PMC&aL bDH,l1*&UPWZl_\ ųq|-:}a;ni×M O}QL1?Xh>^(90>q[ eoe\3){Y 138Igަ>"򾰚&@`jX}=2Ŋ(BDW]SWJ o$ܪ(]&EUHBk)Pӥ!9,LtזE -⚧XxU+g2_ZU,VGؔETM9ChB']825*rS =]`BϵfxZERY{T>jb3$JA睩 "gDM o,hDPl{ڙsKa6fe$]jgsSJEf1x4;z0?0EUh<ڍO N31g**§U+p,hx\B4.exX4 QQ@Q,~1['̜ =z[l{.gc?@ox"^LgcD[ÀsSs(ah7D(]Λ{E{8qJaD$D#/"* `@r fr"/=Dg RBdW'LjHB} 0WV 1`c4dT ѿLm1ꎊ~myz+bDVg(")UItA3ς#i< jVڱK(` +(9j泜M_3m :*hVp5eP)΄C<ˬU~cEhc@Lm T){2ae1# ã_=rcƔ`KRϛFHxRiVM"nt]Fo%8cS-i#Û46 /,UZka/ -䪭NT- g7.0Qby?LLl{AJE(`@%J1t 3 'ɨsu7l4 `+{M"m:~i;董|E\3~Zu;ቴBľ?2~]I#МaiKIׄN> .u(VxjPpɰ a+5z(f_Jo=@H{H 876؂X,<ܐ}P[*{R9L {]?y|!#PP̥s]SɪXʛp|xnhUMMl^v\I*19JrUq+m[jm/6UmC }Y7/1 D\V CmI3X+c'\c}@́C ( =@ |ʯ@t'~*#e) 8c(ބgo/#^&qhejjkW_1ļ9S*^*q:5rJJm " Tȉ_6s3B1Rl,tr'K! &Gϴ1&Xvh_<ġ!:g]пy+z-_yc%; FKKfJ+'HbcrZ~_uCM)IL)uQ=|}y<@I3am~iJrت`HaJDpYDsPf{N%m~k Jd2C ݅Q@?@1 A Itioؙ[ZYP 5{2'+cmL( klQ;XnV]ZT+Y‚$$ja:GP>9tCD9SqBqcx})o[ꝼ7BX=E~\yg84Hͯ#@ Ц&V ^Ớmz/=죵 ?-|E;Zҍ33qM<_iji)zPV%˭;kWDd6нg3ς"{1:ԑ:ENA-č7nFlJF`f0:lok"XEQ#7ę0aR$V^{ͻ#:]E]2"ccg5"V/"Y^Jaщg\rw&)[6ߜz"9 7*y 9.l  -fR}띲/ئIyHvJ/ϳŇoۧzho0"jě9TAAJt8{dİ-o=wۻGsջΩw.~}W[TKU_* ~Bj#~HIt<{uM}#sju/4{:c %di_Is{O׷FvM`{m['m3:} =e !q*2:=.WQjI2Aӑ@ȐS(qqˌ2*@O_;Cи蟵Ȕ+vN!)4B84ƆvO&@QŇyB!ͽg_@gg3W^|/m8=δ>6z%_йtkV㻃OU|._II BiZ>n` 6hx<W}\gReArl lbx[pG~Ẓ94i_`NiCw7ط4m *%2T(atlft-QjȞ?) =RP_'NSqtԾxBҠFF P wF $d+ꃄ&8iJ: ti&8+#U:wy{g:q;ku+%BRПKShEU5a-Uh~ )Z ^дPtEOE8"Y.7|p{#Sѧ?ӿA6m0X'؟;8Z-}㻦cĴKj $Ѿx^;b587)x =]Ӽ£IJc0g-~Ρ7}o}FA]xM6%%&oeAwiKs}GX[$۱cku/tiBe߀2c/yuxeQQ^n`r#S_Z3)kܟpذh|^̅(QEFAmG1!ewuƦ&LnڕˠBj\Pd2[ry*6yEACT-!bb5wk0Y}Jc<8L`mmЗ)?%[cΌ;9ǃ"a"mg 1֠/ڡA Y1M6`,Tpp^ۚhdsPK/c.L~00VyOl irYc8:s<.|B5~7D/1upQ "c ޘ㓖)7[8fq`39859X4x<ָd ׄL237 kIv!F+`L<Œw/Q׀?d=p㣀K\tdG22ŒaMĜu? Yir`~ma8t汥xE 'Og F5Q%SϜMH50n| 6>x;ZǮcFzs0G0 ')9 &;Ltt` *+轛<~".iz/AWwx!Eσ\$0"<.LgL\=7@Ca3^@1[fƇσyC "unσ95-׽D/뼟;"z=\'GσKb^-"k9`C,s <2Rxσ˅?]Z(ʼnrq"xBL8/C04ho(v\0f OԔH&#a4Pl+O1`؅6tL]̆0c؎D3tkܝkǬ|].#'̦,ꏨmz<\.i_GIk3:-d}W"4% {P83.^䆯ZvoX7CwOd{dxni$h4~U/Ӑ٫35] (eN7H(t;v^8x 7B4gF{ q+Ui}w7$Ƙ)po_e19l1oIn"TwZ +bF,p|pyBLfi؇I[];]Hy\W߭7/c5ٙޥG 0K>Gb(|_7:s3{El $lAW .vH0!LC?|n Ý{M}c@ qE3ǰ/gzÇ;v,A,63F܎7fC˄;6z;]}lYz0>L zuis=ę;7aF |DBT wTq*u>}I!&I ]nF/FQUۗBi\f)*#@aɌEs~׏; Qm 9f9wy ҾL^ً+SnlCzk~y +IWƞ|yË֛s3xYTܯʶ*.ძ8*ʻ0üQBh5pw9fS cm2|gNI~_\JrE,Z蓕:Qh"֥b  ߃S Fj |]+7AUj=<xd fOx<SRyq濱ќ}{{;*kHMСL0;ݡQMl|zzs FaECeɘK[UU}W0|:**.ULKa%xbhNKߚ%j6P 1x~Bu6BfgILDTyM\΢+*}\"Nܕ,zjzlEKi, P]+]# jacGeA<# +g(9&&5 W0< cb2)`uj@02su':5u$d: ^d=B1-'kN$M+$ZUBO dmk]ӮBŒ3e(u{#S^QH(i N:|K/G^X餇<;7^ay Xg8DGOaTN qّ r:RleڶUwցpqOH7+]Q7RtB7-liRbI{Usd+$"t%Gc5tK;3q%9o}Y˦ wzl:x[5Ϊoba`kC!UqLzxʢ6"Pd+/a`dmT2PqQqi;C$vC"vdp\b`q n%MmgVdݘxgy~A+&ڒ$^b`IWڐ#z*ѓUdGqK:cY/̏wJtKeVB{SS ah )1g[+0FbU9cԳ#hxƃ4H:"\x䖸aCz+zv7\T{Y' $- /J 8WdĂ/Te["ac潿4Wj:"ś)(FU5?̔^NnX|ś)O &~\|uT.չtWg;Q)uZc(TV)|4FV t+deã !)j-V5 @򁄼^a\Nۃi̟᚞b }&yc> =sN_v<< ;g5v k40||e^H <;w5SҰ /OtX ɗ'h>G (57؜R͖? ^zSXjIb5GP14wBQIel6N-(@[Z>W7dB@[PX5Y A?^p{FkE8>{x+q[92H/,݇/\#Fp{~3.*iOqv2Y<'aA٪HZLydਊ